تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

روز هشتم جشنواره جمعاً پنج فیلم در سالن اصلی کاخ جشنواره روی پرده می رود که در میانشان نام آثار فیلمسازان مطرحی چون داریوش مهرجویی، سعید سهیلی و کیانوش عیاری به چشم می خورد. تصاویر خبرگزاری های داخلی از فرش قرمز اشباح و حضور بازیگران در روز هشتم در کاخ جشنواره را می‌بینیم:

107763_541

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107762_994

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107760_611

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107759_220

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107757_550

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107706_891

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107708_247

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107710_892

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107711_250

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107715_895

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107705_422

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.