تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس / فرح دیبا و محمدرضا پهلوی در حرم امام رضا (ع)

عکسی از حضور محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا در حرم امام رضا (ع)

عکس فرح دیبا و محمدرضا پهلوی

عکس فرح دیبا و محمدرضا پهلوی در حرم امام رضا (ع)

You might also like
1 Comment
  1. hadi says

    خدا بیامرزدش اگر یه کم از غرورش کم میکرد واین آخوندها و تودهای ها رو دست کم نمی گرفت آلان هم خودش عاقبت به خیر شده بود وهم کشور یکی از کشور های پیشرفته بود افسوس!!!!!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.