تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

زارا (به انگلیسی: Zara)‏ فروشگاه زنجیره ای لباس است که در سال 1975 توسط آمانیکو ارتگا در اسپانیا کار خود را شروع می کند. زارا حدود 1058 فروشگاه در 68 کشور دارد. مساحت هر فروشگاه حدود 1500 متر مربع است.

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

Bikalak.com مدل لباس های فشن زارا برای مردان

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.