تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-8

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-9

سفرا و مهمانان کشورهای خارجی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-10

آیت الله غیوری، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، حجت الاسلام حسن خمینی و آیت الله مهدوی کنی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-11

گزارش عملکرد وزارت کشور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-12

گزارش عملکرد وزارت کشور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-13

قرائت متن حکم تنفیذ رهبر معظم انقلاب با حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-14

سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-15

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-16

سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-17

محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، غلامعلی حدادعادل، محمدرضا عارف، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-18

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-19

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-20

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-21

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-22

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-23

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-24

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-25

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-26

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-27

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-28

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-29

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

عکس های مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی-30

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.