تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

فلامک جنیدی پدرش مشهدی است. دو خواهر و یک برادر دارد، سوم دبیرستان بود که تصمیم گرفت روزی بازیگر شود، در دانشگاه نمایشنامه‌نویسی خوانده است اولین باری که مردم با چهره او آشنا شدند ایفای نقش در «جنگ 77» بود و پس از آن ببخشید شما، جایزه بزرگ، بدون شرح، شب‌های برره و … او با رامین ناصر نصیر هم دانشگاهی بود و توسط وی به مهران مدیری معرفی شد … فلامک جنیدی هم طی سال‌های اخیر یک پای ثابت مجموعه‌های طنز بوده است.

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

Bikalak.com عکس های فلامک جنیدی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.