تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند


صوفی های هندی طی یک مراسم مذهبی، با چاقو و شمشیرهای تیز، حدقه چشم خود را بیرون می آورند.

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

مراسم در آوردن چشم در هندوستان

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم از حدقه در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

تصاویر مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

You might also like
2 Comments
  1. بنفشه says

    آخه كار قحط بود فقط مونده بود چشماشون رو دربيارن،واقعا خاك برسرشون

  2. yamamatoo says

    بابا دیگه خاااااااااااااااااااااااااااااک تو سرتون

Leave A Reply

Your email address will not be published.