تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی + عکس ها

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی


یک دوره مسابقه آشپزی با اجرای فرزاد حسنی و آزاده نامداری که به تازگی با یکدیگر ازدواج کرده اند و با حمایت یک شرکت خصوصی سه شنبه شب در هتل چمران شیراز برگزار شد.

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

عکس های اولین اجرای مشترک آزاده نامداری و فرزاد حسنی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.