تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

آتیلا پسیانی متولد 1336 در تهران، پسر مرحوم جمیله شیخی (بازیگر) و همسر فاطمه نقوی (بازیگر) و پدر ستاره پسیانی (بازیگر) است. وی دارای مدرک کارشناسی بازيگري و كارگرداني از دانشكدة هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران است.

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

Bikalak.com عکس های جدید آتیلا پسیانی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.