تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

بدنیا آمدن نوزادان عقرب + عکس

لحظه اعجاب انگیز بدنیا آمدن نوزادان عقرب. “کژدم” یا “عقرب” و یا “دراز دم” دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دُم آن قرار دارد. عقربها شب ها به آرامی به فعالیتهای زیستی خود می‌پردازند و بیشتر در آب و هوایی گرم فعال هستند. عقربها دارای چنگالهای خارداری هستند که قسمتی از دهان آنها محسوب می‌شود. آنها قادرند ماده سمی خطرناکی از قسمت عقب بدنشان به مهاجمین بپاشند. این جانور بیشتر در شب شکار می‌کند و پاهای بلند جلویی خود را برای پیدا کردن غذا بکار می برد. کژدمها اغلب در طول روز زیر سنگها یا در سوراخ زمین پنهان می‌گردند.

عقرب

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.