خانه » اس ام اس » اس ام اس فلسفی (صفحه 3)

اس ام اس فلسفی

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

دوست من زمان است که وفاداری تو را ثابت می کند نه زبان سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92 برای فریب دادن ، عده ای را شیر می کنند و عده ای را خر مواظب باشید حیوان صفت نشوید بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92 سعی کن تو …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی و حکیمانه

اس ام اس فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi Hakimane • • • سرباز جوان! یک دوست ، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده اسکیپر • • • اس ام اس فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi Hakimane • • • انـــــسان ها بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد • …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس تشکر از خدا

اس ام اس تشکر از خدا SMS Tashakor Az Khoda • • • گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست • • • اس ام اس تشکر از خدا SMS Tashakor Az Khoda • • • زندگی زیباست دقت کن آرام …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا SMS Falsafi Jadid Ziba • • • گفتم خدایا سوالی دارم چرا هر موقع من شادم همه با من می خندند، ولی وقتی غمگینم کسی با من نمیگرید؟ گفت: خنده را برای جمع آوری دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم • • • اس ام اس فلسفی جدید و زیبا …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی توپ

اس ام اس فلسفی توپ SMS Falsafi Toop • • • امام علی (ع) : حق سنگین است اما گوارا باطل سبک است اما در کام چون سنگی خارا • • • اس ام اس فلسفی توپ SMS Falsafi Toop • • • امام علی (ع) : دوست مومن عقل است یاورش علم ، پدرش مدارا و برادرش نرمش • …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی جالب

اس ام اس فلسفی جالب SMS Falsafi Jaleb • • • لابرویر : طلوع و غروب خورشید عشق خود را به وسیله ی درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد • • • اس ام اس فلسفی جالب SMS Falsafi Jaleb • • • وینه : در زندگی ثروت حقیقی مهربانیست و بینوایی حقیقی خودخواهی • • • اس ام …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی تیکه دار

اس ام اس فلسفی تیکه دار SMS Falsafi Tikedar • • • ارد بزرگ : خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها می شوی • • • اس ام اس فلسفی تیکه دار SMS Falsafi Tikedar • • • فردریش نیچه : از ابر انسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند • • • …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی پند اموز

اس ام اس فلسفی پند اموز SMS Falsafi Pandamuz • • • مصمم به نیک بختی باش نیک بخت می شوی لینکلن • • • اس ام اس فلسفی پند اموز SMS Falsafi Pandamuz • • • بدی را با عدالت پاسخ دهید مهربانی را با مهربانی کنفوسیوس • • • اس ام اس فلسفی پند اموز SMS Falsafi Pandamuz …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی و پرمعنا

اس ام اس فلسفی و پرمعنا SMS Falsafi Pormana • • • اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند توتل • • • اس ام اس فلسفی و پرمعنا SMS Falsafi Pormana • • • ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی بی وفایی

اس ام اس فلسفی بی وفایی SMS Falsafi Bivafayi • • • به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن شکسپیر • • • اس ام اس فلسفی بی وفایی SMS Falsafi Bivafayi • • • چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن کانت • • • اس ام …

توضیحات بیشتر »

جملات فلسفی٬ عارفانه و قصار انیشتین به فارسی و انگلیسی

جملات فلسفی در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد جملات انیشتین به زبان انگلیسی یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رودرو شدن با آن دوری می‌کند A clever person solves a problem But a Wise one prevents facing it Albert Einstein جملات فلسفی انیشتن …

توضیحات بیشتر »