خانه » اس ام اس » اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی

اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی

sms-tike-dar

اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantبه جای پاک کردن اشک هایتان

آنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید !


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantاز تنها بودنم راضی نیستم

اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantسقوط

تاوان پریدن با بعضی هاست …


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantبه بعضیا باید گفت :

عزیزم من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantاگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که

نخواستم تو روت بالا بیارم

اینو بفهم !


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantهرکی ازم سراغت رو می گیره نمی گم وجود نداری

میگم وجودش رو نداشتی …


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantاین روزها اگه کسی گفت : “من عاشقتم”

بپرس : تا ساعت چند ؟


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantتازگیا هرکی میگه دوسِت دارم ، خندم میگیره !

بی اراده میگم : تو دیگه چی میخوای ؟


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantبعضیها یار نیستن بارن !

وقتی که میرن آدم احساس میکنه سبک شده !


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantاینقدر خودت رو اذیت نکن

اونی که بودنت رو قدر ندونست لایق حضور در فکرتم نیست


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantتو همیشه می گفتی :

من یه تار موی تو را به هیچ کس نمی دهم !

اینقدر تارهای موی من را به این و آن دادی تا کچل شدم !

حالا برو دست از سر کچلم بردار


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantدر دسترس بودنت دیگر برایم ارزش ندارد

اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر !


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantروزی فکر می کردم هدیه ای هستی از طرف خدا

اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantکاش انسان ها همانقدر که از ارتفاع می ترسیدند

کمی هم از پستی هراس داشتند


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantوقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی

اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی

به همین راحتی …


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantمشترک مورد نظرت این روزها کیست که

دیگر در دسترس بودن یا نبودن من برایت مهم نیست ؟


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantحسرت چیزی نیست که من بخورم

حسرت اون چیزیه که به دلت می ذارم …


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantدنیا مثل شهربازی شده

جایزه بازی با آدما یه عروسک دیگس !


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantشاید “تکراری” باشم

اما شک نکن تکرار نمی شم !


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantیادت باشه که دل تخته سیاه نیست که

هرکی اومد روش بنویسه و هرکس هم رفت بشه اسمشو پاک کرد


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significantسنگینی گفته هایم

به سنگینی گوش هایت در


اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی
SMS Significant

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.