تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

حاج منصور ارضی-مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۳۹۱

1

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۳۹۱ با مداحی حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری در هیات مسجد ارک تهران به صورت صوتی در آماده دانلود میباشد.

دریافت فایلها:

حاج منصور ارضی-روضه شب اول محرم الحرام ۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب دوم محرم الحرام ۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب سوم محرم الحرام ۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب چهارم محرم الحرام ۹۱

حاج ابوالفضل بختیاری-سینه زنی شب چهارم محرم الحرام ۱۳۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب پنجم محرم الحرام ۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب ششم محرم الحرام ۹۱

حاج ابوالفضل بختیاری-سینه زنی شب ششم محرم الحرام۱۳۹۱

 حاج منصور ارضی-روضه شب هفتم محرم الحرام ۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب هشتم محرم الحرام ۹۱

حاج ابوالفضل بختیاری-سینه زنی شب هشتم محرم الحرام۱۳۹۱

حاج منصور ارضی-روضه شب تاسوعا محرم الحرام ۹۱

حاج ابوالفضل بختیاری-سینه زنی شب تاسوعا محرم الحرام۱۳۹۱

حاج منصور ارضی-روضه روز تاسوعا محرم الحرام ۹۱

حاج ابوالفضل بختیاری-سینه زنی روز تاسوعا محرم الحرام۱۳۹۱

منبع:دل سوختگان

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.