تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

آهنگ های پیشواز سامی یوسف

331167

۴۴١٣١۵٢ برایت آرزومندم (عربی)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨٣ به جوان فرصت بده

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٩۴ تو به من بازگشتی.عربی

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨٢ جهان شکننده

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١١٩١٢ سعی کن گریه نکنی

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨٩ سلام

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١١٨٠١ شفا (انگلیسی)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١١٨٠٢ شفا(عربی)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨٨ کلمه ای شایسته تو نیست

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨٧ کلمه ای شایسته تو نیست.سبحان الله

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨۶ کلمه ای شایسته تو نیست (فارسی)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٨۵ مرا قویتر کن

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١١٩١٣ مردم

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١١٨٠٠ مناجات

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١١٩١١ ندایت را شنیدم

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٩٣ نگرانی به پایان می رسد

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

۴۴١٣٠٩١ هرجا که هستی

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مادر ( انگلیسی ) 331166

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مادر ( فارسی ) 331167

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.