تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جملات زیبای آنتوان دوسنت اگزوپری

جملات زیبای آنتوان دوسنت اگزوپری

اگزوپری در شهر لیون و در یک خانوادهٔ کاتولیک نامرفه و نخبه‌سالار متولد گردید. شجره‌نامهٔ این خانواده تا چندین قرن قدمت داشت. او سومین فرزند از ۵ فرزند ویکنت جین دو سنت اگزوپری و ویکنتس ماری دو فونس‌کلمب بود.

https://bikalak.com/wp-content/uploads/2019/12/antoine-st-ex-partenaire.jpg

دوست داشتن، تنها نگریستن به یکدیگر نیست، بلکه با هم نگریستن در یک جهت است.

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

چیزی که کویر را زیبا می کند این است که یک جایی یک چاه قایم کرده است.

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

اگر انسان در طوفان رویدادها گرفتار شود، ترسش می‌ریزد. تنها ناشناخته‌هاست که لرزه به دل‌ها می‌افکند و سبب ترس و هراس آدمی می‌شود.


جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

بزرگترها اگر به خودشان باشد هیچ وقت نمی توانند از چیزی سر در بیاورند. برای بچه ها هم خسته کننده است که همین جور مدام هر چیزی را به آنها توضیح بدهند

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

فصل‌ها می‌گذرد و ما در عصرها مانده‌ایم… و نعمت‌های زمین، همچون شن ظریف صحرا که از میان انگشتان می‌لغزد، از کف ما بیرون می‌رود.

متن های آنتوان دوسنت اگزوپری

برای خودپسندها دیگران تنها یک مشت ستایشگرند.

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

هر آدم بزرگی هم روزی روزگاری بچه ای بوده؛ گیرم کمتر کسی از آنها این را به یاد می آورد.

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

نگاهت رنج عظیمی است، وقتی به یاد من می آورد که چه چیزهای زیادی را هنوز به تو نگفته ام.

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

در تنهایی مرگ، هیچ چیز از چشم نمی‌افتد.

جملات آنتوان دوسنت اگزوپری

درد غربت، گرایشی‌ست که کس نمی‌داند از چیست… هوس است و میل؟… هرچه هست، برای بیان آن، هیچ واژه‌‌ای یافت نمی‌شود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.