خانه » سبک زندگی » قوانین حقوقی و اداری » طلاق از طرف زن در دوران عقد چگونه است ؟

طلاق از طرف زن در دوران عقد چگونه است ؟

 منظور ما از دوران عقد، زمانی است که بین زوجین عقد نکاح دائم منعقد شده است ولی بین آن ها یا نزدیکی (زناشویی) واقع نشده است و یا این که هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند.

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد چگونه است ؟

در این مقاله در خصوص راه های طلاق از جانب زوجه توضیح داده شده است و به طلاق از طرف زن در دوران عقد و شرایط گرفتن مهریه می پردازیم.

اما در این مختصر به اجمال باید گفت که اگر طلاق توافقی نباشد و زوج (شوهر) رضایت به طلاق نداشته باشد و طلاق از طرف زن باشد زوجه بایستی عسر و حرج خود را به دادگاه ثابت نماید یا تحقق یکی از شروط ۱۲ گانه مندرج در عقدنامه البته به شرطی که زوج آن ها را امضاء کرده باشد.

بدیهی است که عقد نکاحی که تازه تشکیل شده و هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است اثبات عسر و حرج بسیار دشوار است مگر این که مدت طولانی به تشخیص عرف از عقد گذشته باشد و زوجه بلاتکلیف باشد.

پس فقط می ماند اثبات یکی از بندهای ۱۲گانه سند ازدواج.

با ملاحظه اجمالی ۱۲ شرط عقدنامه مشخص می شود که بعضی از شروط اساسا برای درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد مثل شرط ۱۰ عقدنامه مصداق ندارد و فقط در سایر شرط ها امکان تحقق در دوران عقد متصور است.

بنابراین با توجه به سخت بودن طلاق در دوران عقد اگر زنی مصر به طلاق باشد مرسوم است از طریق مطالبه مهریه، مطالبه نفقه و با استناد به حق حبس خود به تعبیر عامیانه به زوج فشار وارد می کند تا راضی به طلاق گردد و معمولا هم زوج به طلاق توافقی راضی خواهد شد

به این صورت که یا زوجه کل مهریه استحقاقی را در قبال طلاق بذل می کند یا بر سر مقداری از مهریه توافق می کنند و باقی مانده را زوجه در راستای طلاق بذل می کند.

وکالت زن در طلاق

بدیهی است مواردی که در بالا گفته شد مشمول زنی که از شوهر وکالت در طلاق دارد نمی شود زیرا اگر وکالت طلاق زوجه ای کامل باشد می تواند از طریق طلاق توافقی و انتخاب وکیل برای شوهر، خود را از قید زوجیت رها کند.

از دیگر راه های طلاق استفاده از دادخواست الزام به تهیه مسکن است. می دانیم که از وظایف زوج این است که برای همسرش منزل به جهت شروع زندگی مشترک تهیه کند که در عرف موکول به بعد از مراسم عروسی است.

در مواردی که بعد از عقد نکاح، شوهر به دلایلی زن را بلاتکلیف رها کرده می توان از طریق این دادخواست، گرفتن رای لازم، مقدمات دلایل درخواست طلاق را فراهم کرد.

به عبارت دیگر بلاتکلیف گذاشتن زن در دوران عقد برای مدت زمان غیر متعارف از دلایل طلاق است.

مهریه در دوران عقد از سوی زوجه قابل مطالبه است و از حیث مراحل مطالبه مهریه فرقی بین دوران قبل و بعد از عقد نیست.

اما اگر سئوال مفروض این باشد که در دوران عقد امکان گرفتن مهریه و طلاق توامان وجود دارد یا خیر؟

کاملا بستگی به دلایل طلاق زن دارد و این که طلاق به استناد عسر و حرج باشد یا شروط ضمن عقد نکاح.

مهریه بر طبق قانون و شرع، از حقوق زن است که به محض وقوع عقد نکاح به تملک او در می آید و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند از طرفی طلاق از امتیازاتی است که قانونگذار برای مرد مقرر کرده است و طلاق را در اختیار او قرار داده است.

با این توضیح اگر مرد مخالف طلاق زوجه باشد، صرف دادخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه بدون دلیل موجه، طلاق منجر به موفقیت نمی شود حتی اگر مهریه را هم بذل نماید.

اگر زوجین بر سر جدایی توافق داشته باشند و اختلافی بر سر مهریه، حضانت و امثالهم نباشد بی شک طلاق توافقی است اما اگر مرد در خصوص طلاق مخالفت کند و زن از طریق اثبات عسر و حرج یا اثبات یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد نکاح – در صورت امضاء کردن زوج – حکم طلاق اخذ نماید.

علاوه بر طلاق مهریه را هم می تواند وصول نماید بنابراین درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه در صورتی امکان پذیر است که زن دلیل محکمه پسند و موجه به دادگاه برای طلاق ارائه نماید.

مثال برای طلاق در دوران عقد

به عنوان مثال اگر مردی در دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه حداقل ۶ ماه گذشته زن بشود و علی رغم صدور حکم و اجراییه، مرد نفقه را پرداخت ننماید به استناد شرط اول شروط ضمن عقد نکاح – در فرضی که مرد امضاء کرده باشد – زن می تواند دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم کند

و مثلا اگر مهریه او ۲۰۰ سکه تمام بهار آزادی باشد در قبال طلاق با دلیل مذکور یک سکه را بذل می کند و باقی مانده را بر ذمه زوج باقی می گذارد و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و به استناد رای محکومیت نفقه، رای طلاق با بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه راصادر می کند.

مراحل گرفتن مهریه در دوران عقد

توجه داشته باشید که مراحل درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه و به عبارت دیگر دادگاه طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ۳ مرحله ای است بدین معنی که اگر زوج به رای دادگاه بدوی اعتراض کند پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده می شود

و در ادامه اگر به رای دادگاه تجدید نظر استان تهران معترض باشد پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود و این مراحل طلاق ممکن است تا یکسال هم به طول بیانجامد.

اما درخواست طلاق از طرف زوجه در دوران عقد بسیار دشوارتر است زیرا در این ایام علی رغم وقوع عقد نکاح هنوز زندگی مشترک شروع نشده است و دلیل موجه آوردن از سوی زوجه برای طلاق – اگر مرد مخالف باشد – کمی دشوار است خاصه این که زن به حق حبس نیز استناد کرده باشد.

ولی به هر حال در دوران عقد نیز زن می تواند با اثبات یکی از موارد ۱۲گانه شروط عقدنامه یا عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.

اگر زنی وکالت در طلاق (وکالت حق طلاق) از شوهر داشته باشد در این که آیا او می تواند به جز طلاق، مهریه را هم وصول نماید بستگی به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه داده شده از سوی شوهر دارد.

توجه داشته باشید اگر درخواست طلاق از سوی زن به استناد عسر و حرج باشد قبول بذل مهریه و تصمیم نهایی در این خصوص با دادگاه است اگر چه که پیشنهاد و مقدار بذل مهریه را زوجه به دادگاه اعلام می کند

ولی اگر درخواست طلاق زن به استناد شروط ضمن عقد نکاح باشد خود زوجه به وکالت از زوج قبول بذل مهریه خواهد کرد.

به عبارت ساده تر امکان گرفتن تعداد زیادی از مهریه در استناد شروط دوازده گانه عقدنامه بیشتر و راحت تر است

در صورت باکره بودن چه مقدار مهریه به زن تعلق می گیرد ؟

مهریه دختر باکره

به محض این که عقد ازدواج میان زن و مرد بسته شد ، زن می تواند مهریه را دریافت کند و هیچ ارتباطی به تمکین یا عدم تمکین او ندارد .

لذا در صورتی که زن ناشزه باشد یا عدم تمکین او ثابت شود نیز تاثیری در پرداخت مهریه نخواهد داشت و مرد همچنان موظف به پرداخت آن است .

در برخی موارد دختر و پسر پس از مدتی به این نتیجه می رسند که با یکدیگر تفاهم ندارند و یا همدیگر را درک نمیکنند و یا حتی ممکن است قبل از جاری شدن خطبه عقد شناخت کافی روی هم نداشته باشند و پس از آن با شناخت بهتری که در رابطه با اخلاق و رفتار هم کسب میکنند بخواهند از هم جدا شوند.

حال این سوال مطرح است که به دختره باکره چه میزان از مهریه تعلق خواهد گرفت ؟

منتها پرداخت مهریه در خصوص دختر باکره کمی متفاوت است. بر اساس قانون مدنی، مهریه دختر باکره نصف می شود .

منظور آن است که در صورتی که زن و مرد در دوران عقد تصمیم به جدایی بگیرند و بین آنها اعمال زناشویی رخ نداده باشد و دختر باکره باشد، مهریه ای که مرد باید به زن بپردازد نصف مهریه ای است که تعیین شده است .

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که ممکن است زن در دوران عقد بخواهد مهریه اش را به اجرا بگذارد ؛ اما بحث جدایی و طلاق در میان نباشد.

در این صورت ، باز هم مرد موظف به پرداخت کل مهریه به زن است.

منتها اگر زن در همان دوران عقد و در حالت باکره بودن از شوهر خود جدا بشود، موظف است مقدار نصف مهریه ای که دریافت کرده است را به مرد بازگرداند؛ چرا که در آن شرایط مستحق نصف مهریه بوده است.

به همین دلیل ، ملاک نصف شدن مهریه زن در دوران عقد، باکره بودن زن است .

چنانچه زن باکره باشد می تواند نصف مهر و در صورتی که باکره نباشد می تواند کل مهریه را از مرد مطالبه کند.

مهریه دختر باکره با به همراه داشتن گواهی پزشکی قانونی که مبتنی بر باکره بودن دختر می باشد نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت.

اگر مهریه عندالمطالبه در سند عقد ذکر شده باشد ، پس از ثبت آن در سند ازدواج زن مالک مهریه و مرد در صورت درخواست و مطالبه مهریه توسط زن می باشد.

به هر حال مرد باید در صورت درخواست مهریه توسط زن کل مهریه را به او بدهد، حتی اگر مهریه دختر باکره قسط بندی شده باشد و نمی تواند زن را ملزم به تمکین نماید.

علاوه بر نکات ذکر شده در این شرایط نفقه زن قطع نخواهد شد و در صورت عدم تمکین نیز مهریه به او تعلق خواهد گرفت.

hits

.

مطلب پیشنهادی

آدرس و تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرمان ( دفاتر ثبت ثنا )

در این مطلب از مجله مجله اینترنتی بی کلک با ما همراه شوید تا آدرس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.