تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عشق تو به باد می ماند – شیرکو بی کس

 

<![endif]–>

عشق تو به باد می ماند
وقتی
که بخواهم شعله بکشم

می
آید و خاموشم می کند
.
عشق
تو به باد می ماند

همین
که شعله کشیدم

می
آید و شعله ور ترم می کند…


“شیرکو بی کس”

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.