تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دوستت دارم را به لاله گوش هایت بیاویز – کامران فریدی

دوستت دارم را

به لاله گوش هایت بیاویز…

که هر کلام دیگری

شنیدنش حرام است به تو…

 

دوستت دارم را

به جیبِ پیراهنت بدوز

سمتِ چپِ سینه‌ات

که راهِ دل به دل نزدیک‌تر باشد

 

دوستت دارم را

دورِ گردنت بپیچ

در سوزِ سرما

نفس در نفس زودتر اثر می‌کند

 

دوستت دارم را

دوست دارم که تکرار کنم مدام

برای دیدنت که هی دلم ضعف ‌کند

برای همین بودنِ ساده‌ی هر روزه‌ات

برای خواستنت

 

تکرارِ تو را دوست دارم

از تکرارِ توست

که نو می‌شود دلم.

 

“کامران فریدی”

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.