تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تا خبر دارم از او – سعدی

تا خبر دارم از او بی‌خبر از خویشتنم

با وجودش ز من آواز نیاید که منم

 

پیرهن می‌بدرم دم به دم از غایت شوق

که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم

 

 “سعدی”

تابلو نقاشی اثر خانم مرجان باغبان نژاد

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.