تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تازه ترین مطالعه درمانی برای کمک به سیگاری ها

 

در حال حاضر در سراسر جهان نزدیک به یک میلیارد بزرگسال تنباکو مصرف می کنند. تنباکو شایع ترین علت مرگ و میر قابل پیشگیری در جهان است و حدود پنج میلیون مرگ درسال دارد.  وحشت از علائم دردناک و طاقت فرسای ناشی از نرسیدن موادنیکوتینی و وابستگی به آن یک عامل مهم رفتاری در افراد سیگاری است که مانع از ترک آن می شود.

مطالعات متعددی نشان داده است که تحریک مغناطیسی مکرر ناحیه ی قشر مغز که در کنترل وتنظیم رفتار، موادمخدر دخالت دارد، به صورت دوطرفه در ناحیه ی پیشانی می تواند ولع مصرف سیگار و علائم مربوط به وابستگی به نیکوتین را در افراد سیگاری به طور قابل توجهی کاهش دهد.
Image result for ‫تازه ترین مطالعه درمانی برای کمک به سیگاری ها‬‎

در آزمایشی که به این منظور انجام شد از تصویربرداری ام آر آی که همان پرتونگاری امواج معناطیسی است با عمل بر روی ناحیه ی عصبی قشر وزیرقشر مغز برای درمان تکی افراد وابسته به نیکوتین استفاده شد و امواج مغناطیسی از ناحیه ی پیشانی افراد تابانده شد  و عملکرد مغز را پس از آن بررسی کردیم.

یک نتیجه جالب که از این ازمایش به دست آمد این بود که تاثیرامواج مغناطیسی برقشرمغز در نیمکره ی چپ میزان اشتهای افراد سیگاری را به مصرف سیگار بیشتر کاهش داد و این کاهش علائم ناشی از ترک منجر به ترک راحت تر سیگار در افراد وابسته به آن گردید.

بعد از یک بار آزمایش پرتونگاری ام آر آی ولع مصرف سیگار در افراد سیگاری کاهش یافت البته بعد از آن افراد به منظور ترک سیگار و درمان ، باید از مواد جایگزین سیگار و داروهای ترک سیگار استفاده کنند . بر اساس این مطالعه که در یک نمونه کوچک به عمل آمد نشان داده شد که امواج مغناطیسی ام آر آی می تواند ولع مصرف سیگار را کاهش داده و به همراه داروهای جایگزین سیگار و سایر داروهای کمکی ، یک راهکار عملی بسیار مناسب برای ترک سیگار باشد.

تهیه شده در گروه علمی بی کلک
مترجم: مریم بلاسی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.