تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

موجود عجیب الخلقه چینی که از یک خوک متولد شد

موجود عجیب الخلقه چینی که از یک خوک متولد شد

به گزارش بی کلک : موجودی عجیب در مزرعه ای در جنوب چین متولد شد ،این موجود که از خوک متولد شد ظاهری شبیه انسان دارد

چینی ها قصد داشتند از آن به عنوان جاذبه برای توریست ها استفاده کنند ولی این حیوان بعد از تولد هنگامی که نتوانست از شیر مادرش تغذیه کند مرد اما چینی ها جسد این حیوان را برای انجام تحقیقات به آزمایشگاه بردند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.