تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نقاشی های سورئال خطای دید

[highlight]این نقاشی های سورئال خطای دید توسط اولگ شاپلیاک ایجاد شده اند، هر پرتره ی سورئال دارای نقاشی هایی در درون خود می باشد.[/highlight]

اولگ بافت اولیه ی نقاشی های خود را از آثار هنری معروف طراحی کرده و درون آن ها نقاشی های توهم زایی را به کار برده که تاثیر آن ها را بر روی افراد دو چندان می سازد. بسیاری از نقاشی های اولگ انعکاس رویاها و خاطرات هستند.

Untitled-12

optical-illusion-painting-1

Untitled-12

optical-illusion-painting-2

Untitled-12

optical-illusion-painting-3

Untitled-12

optical-illusion-painting-4

Untitled-12

optical-illusion-painting-5

Untitled-12

optical-illusion-painting-6

Untitled-12

optical-illusion-painting-7

Untitled-12

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.