تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس هایی از عجیب ترین پیوند دست در دنیا

پزشکان چینی برای کمک به یک مرد که دست خود را از ناحیه مچ در حادثه ای در محل کارش قطع شده بود، دستش را به‌طور موقت به‌‌پایش پیوند زدند! دست شیائو وی به دلیل عمق جراحت به‌ قدری آسیب‌دیده که در همان زمان امکان پیوند وجود نداشت. جراحان به‌همین خاطر برای کمک به وی دست او را به‌ساق پایش پیوند زدند.البته این پیوند با موفقیت انجام و دوباره به محل حادثه دیده متصل شد.

bik-hand_1

مطالب خواندنی:

bik-hand-2

bik-hand-3

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.