تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصویری تاسف‌بار از مزار پهلوان ایرانی پوریای ولی

05
تصویر زیر، آرامگاه پوریای ولی – پهلوان نامدار ایرانی – را در شهرستان خوی در شرایطی بسیار نامناسب نشان می‌دهد.
پهلوان محمود خوارزمی معروف به پوریای ولی، در میان ورزشکاران ایران نمونه‌ای از اخلاق، پایمردی و جوانمردی است.
06
سال دقیق ولادت او و مدت عمرش معلوم نیست اما در کتاب‌های مختلف مرگ او را سال ۷۲۲ ه.ق ذکر کرده‌اند و احتمالا در سال ۶۵۳ ه.ق نیز متولد شده است.
پوریای ولی ظاهرا شاعر نیز بوده و علاوه بر رباعیاتی که از وی باقی‌ مانده‌، برخی معتقدند مثنوی کنزالحقایق نیز متعلق به اوست که در سال ۷۰۳ ه.ق سروده شده‌ است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.