تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تست هوش لوزی های اعداد

با دقت در شکل زیر لطفا بگویید چه عددی به جای علامت سوال در لوزی آخری باید جایگزین کرد.

تست هوش

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ:

همانطور که در شکل مشخص است در همه لوزی ها یک رابطه صادق است: تفاضل اعداد بالا و پایین برابر مجموع اعداد در طرفین لوزی است. بنابراین پاسخ عدد ۴ است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.