تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

این مرد تایوانی تنها ۵ دقیقه حافظه دارد !

«آقای چن هنگجی» که در شمال تایوان زندگی می کند از یک بیماری منحصر به فرد در حافظه اش رنج می برد. او نمی تواند هیچ چیز را بیشتر از ۵ دقیقه در حافظه اش نگه دارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.