تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اقدام احمقانه دختر برای اینکه شبیه پری افسانه ای بشود!! + عکس

01
يک دختر براي اينکه مثل شخصيت‌هاي فيلم«ارباب حلقه‌ها» شود براي تغيير دادن شکل گوشش به زير تيغ جراحي رفت.
اين زن که فکر مي‌کند که از دنيايي ديگر آمده و در زندگي قبلي‌اش يک فرشته بوده است در طي يک عمل جراحي نوک گوشش را به شکل پري ها به شکل تيزي درآورد.
اين دختر که شيفته افسانه‌ها است گوشش را جراحي کرده تا مثل پري‌ها به نظر برسد و براي جراحي تيز کردن نوک گوشش 250 پوند پرداخته است.

02

گفته اين دختر:« بعضي از والدين به کودکان خود مي‌گوين که آن‌ها بايد رفتار خوبي داشته باشند چون مي‌دانند که يک پري همه چيز را به بابانوئل مي‌گويد. وقتي بچه‌ها مرا ببينند مي‌فهمند که پدر و مادرشان با ان‌ها شوخي نمي کنند.»
او ادامه داد: «وقتي که خواستم گوش‌هايم را جراحي کنم تا ان موقع در هيچ چيزي در زندگي‌ام انقدر مطمئن نبودم.»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.