تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اقدام احمقانه دختر برای اینکه شبیه پری افسانه ای بشود!! + عکس

01
یک دختر برای اینکه مثل شخصیت‌های فیلم«ارباب حلقه‌ها» شود برای تغییر دادن شکل گوشش به زیر تیغ جراحی رفت.
این زن که فکر می‌کند که از دنیایی دیگر آمده و در زندگی قبلی‌اش یک فرشته بوده است در طی یک عمل جراحی نوک گوشش را به شکل پری ها به شکل تیزی درآورد.
این دختر که شیفته افسانه‌ها است گوشش را جراحی کرده تا مثل پری‌ها به نظر برسد و برای جراحی تیز کردن نوک گوشش 250 پوند پرداخته است.

02

گفته این دختر:« بعضی از والدین به کودکان خود می‌گوین که آن‌ها باید رفتار خوبی داشته باشند چون می‌دانند که یک پری همه چیز را به بابانوئل می‌گوید. وقتی بچه‌ها مرا ببینند می‌فهمند که پدر و مادرشان با ان‌ها شوخی نمی کنند.»
او ادامه داد: «وقتی که خواستم گوش‌هایم را جراحی کنم تا ان موقع در هیچ چیزی در زندگی‌ام انقدر مطمئن نبودم.»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.