خانه » اس ام اس » اس ام اس فلسفی (صفحه 4)

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی به روز

اس ام اس فلسفی به روز SMS Falsafi • • • من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام بیل گیتس • • • اس ام اس فلسفی به روز SMS Falsafi • • • تنها راه کشف ممکن ها رفتن به ورای غیر ممکن ها است آرتور …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی و با معنا

اس ام اس فلسفی و با معنا SMS Falsafi • • • ایستادگی کن تا روشن بمانی شمع های افتاده خاموش می شوند احمد شاملو • • • اس ام اس فلسفی و با معنا SMS Falsafi • • • وقتی کسی اندازت نیست دست بـه اندازه ی خودت نزن • • • اس ام اس فلسفی و با معنا …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس های فلسفی و با معنی

اس ام اس های فلسفی و با معنی SMS Falsafi • • • شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید اما می‌توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم مادر ترزا • • • اس ام اس های فلسفی و با معنی SMS Falsafi • • • برای جلوگیری از پس رفت ، پس باید رفت هر چاله ای ، …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس های فلسفی باحال

اس ام اس های فلسفی باحال SMS Falsafi • • • جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست • • • اس ام اس های فلسفی باحال SMS Falsafi • • • یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست که اگر پیدا کردی قدرش را بدان • • • اس …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی با معنی

اس ام اس فلسفی با معنی SMS Falsafi • • • مردن بر روی پاها بسی شرافتمندانه تر از زندگی بر روی زانوهاست • • • اس ام اس فلسفی با معنی SMS Falsafi • • • چقدرسخت است خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها • • • اس ام اس فلسفی با معنی SMS Falsafi …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی آذر 92

اس ام اس فلسفی آذر 92 SMS Falsafi • • • به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است … • • • اس ام اس فلسفی آذر 92 SMS Falsafi • • • پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن مرد اگر نیست …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس سخنان فلسفی

اس ام اس سخنان فلسفی SMS Falsafi • • • فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است • • • اس ام اس سخنان فلسفی SMS Falsafi • • • کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست نمی تونه آینده کسی باشه • • • اس ام اس سخنان فلسفی SMS Falsafi • • • …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا از سخنان بزرگان

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا از سخنان بزرگان SMS Falsafi • • • مغز ها در تفکر بده بستان دل ها دلواپس سود و زیان روز تار و شب پر از ظلمت نه دستی به نوازش ، نه قلبی به نیایش • • • اس ام اس فلسفی و جملات زیبا از سخنان بزرگان SMS Falsafi • • …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی سنگین

اس ام اس فلسفی سنگین SMS Falsafi • • • از جنگ بدتر هم هست کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد • • • اس ام اس فلسفی سنگین SMS Falsafi • • • خداوند امید شجاعان است نه بهانه ی ترسوها • • • اس ام اس فلسفی سنگین SMS Falsafi • • • کاش در کتاب زندگی …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی زیبا جدید

اس ام اس فلسفی زیبا جدید SMS Falsafi • • • گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست • • • اس ام اس فلسفی زیبا جدید SMS Falsafi • • • گناهی که پشیمانی بیاورد بهتر تز عبادتی است که غرور بیاورد • • • اس ام اس فلسفی زیبا …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس های فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi

اس ام اس های فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi • • • به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است • • • اس ام اس های فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi • • • پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن مرد اگر …

توضیحات بیشتر »

سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92

دوست من زمان است که وفاداری تو را ثابت می کند نه زبان سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92 برای فریب دادن ، عده ای را شیر می کنند و عده ای را خر مواظب باشید حیوان صفت نشوید بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده سری اول اس ام اس فلسفی آبان 92 سعی کن تو …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی و حکیمانه

اس ام اس فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi Hakimane • • • سرباز جوان! یک دوست ، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده اسکیپر • • • اس ام اس فلسفی و حکیمانه SMS Falsafi Hakimane • • • انـــــسان ها بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد • …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس تشکر از خدا

اس ام اس تشکر از خدا SMS Tashakor Az Khoda • • • گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست • • • اس ام اس تشکر از خدا SMS Tashakor Az Khoda • • • زندگی زیباست دقت کن آرام …

توضیحات بیشتر »

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا SMS Falsafi Jadid Ziba • • • گفتم خدایا سوالی دارم چرا هر موقع من شادم همه با من می خندند، ولی وقتی غمگینم کسی با من نمیگرید؟ گفت: خنده را برای جمع آوری دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم • • • اس ام اس فلسفی جدید و زیبا …

توضیحات بیشتر »