تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Category

تعبیر خواب

مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

تعبیر خواب قبر : ۵۹ نشانه و تعبیر دیدن قبر در خواب

دیدن خواب قبر نشانه چیست ؟ بی کلک: تعبیر خواب قبر ( تعبیر خواب مقبره ، تعبیر خواب گور ، تعبیر خواب قبرستان ، تعبیر خواب کندن قبر ، تعبیر خواب بیرون آمدن مرده از قبر ، تعبیر خواب ترس از قبرستان ، تعبیر خواب نبش قبر و ... ) از نظر…

تعبیر دیدن خواب سقط جنین : تعبیر و معنی دیدن خواب کورتاژ

تعبیر کورتاژ در خواب چیست ؟ تعبیر خواب سقط بچه بی کلک: تعبیر خواب سقط جنین ( تعبیر خواب سقط جنین عمدی ، تعبیر خواب اجبار به سقط ، تعبیر خواب سقط جنین دیگران ، تعبیر خواب خوردن بچه سقط شده و .... ) از نظر از نظر تعبیرکنندگان مختلف،…

تعبیر خواب جادوگر : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن جادوگر و جادو در خواب

خواب جادوگر دیدن نشانه چیست ؟ بی کلک: تعبیر خواب جادوگر (تعبیر خواب جادو ، تعبیر خواب جادوی سیاه ، تعبیر خواب جادوگر بودن ، تعبیر خواب زدن جادوگر ، تعبیر خواب جادوگری ، تعبیر جادو شدن و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های…

تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج در خواب

دیدن پا در خواب چه تعبیر و تفسیری دارد ؟ مجله بی کلک : تعبیر دیدن پا در خواب برداشت ها و پیام های مختلفی دارد ما در این مقاله به جزئیات آن از جمله تعبیر خواب پای زخمی و بریده ، خواب پای شکسته ، خواب پای بسته شده و دربند و ... می پردازیم…

تعبیر خواب بغل کردن : ۲۴ نشانه و تفسیر بغل کردن در خواب

خواب بغل کردن چه تعبیری دارد ؟ بی کلک: تعبیر خواب بغل کردن (خواب در آغوش گرفتن ، تعبیر خواب بغل گرفتن ، تعبیر خواب بغل کردن همسر ، تعبیر خواب بغل کردن پدر ، تعبیر خواب بغل کردن زن نامحرم و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه…

تعبیر خواب آبله : دیدن آبله ، دمل و تاول در خواب به چه معناست ؟

خواب آبله ، دمل و تاول به چه معناست ؟ مجله بی کلک: به طور کلی دیدن خواب آبله ، دمل و تاول در خواب نشانگر مال است اما چگونگی آبله و یا دمل و حتی خونریزی آنها روی تعبیر آن اثر دارد و برداشت ها و پیام های متفاوتی از دید تعبیرکنندگان مختلف…

تعبیر خواب سیل : ۴۹ نشانه و تفسیر دیدن خواب سونامی و سیل

خواب سیل دیدن چه تعبیری دارد ؟ بی کلک: تعبیر خواب سیل ( تعبیر خواب سیل بزرگ ، تعبیر خواب سیل آرام ، تعبیر خواب خانه در سیل ، تعبیر خواب سیل از نظر امام جعفرصادق ، تعبیر خواب سیل در شهر و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های…

تعبیر خواب چشمه : دیدن چشمه در خواب نشانه چیست ؟

خواب چشمه نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب چشمه برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم: لوک اویتنهاو می گوید : تعبیر دیدن آب چشمه در خواب ( آبی که از زمین میجوشد ) یک…

تعبیر خواب قطار : ۵۶ نشانه و تفسیر دیدن قطار در خواب

خواب قطار دیدن نشانه چیست ؟ بی کلک: تعبیر خواب قطار ( تعبیر خواب تعبیر خواب سوار قطار بودن ، تعبیر خواب مسافر قطار ، تعبیر خواب پیاده شدن از قطار ، تعبیر خواب قطار در حال حرکت ، تعبیر خواب ایستگاه قطار و ... ) از نظر تعبیرکنندگان…

۳۳ نشانه و تعبیر دیدن بیضه در خواب

دیدن خواب بیضه چه تعبیری دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب بیضه ( خواب خایه ، تعبیر خواب بزرگ شدن بیضه ، تعبیر خواب بریده شدن بیضه ها ، تعبیر خواب متورم شدن بیضه ها و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این…

تعبیر خواب گوریل

خواب گوریل دیدن نشانه چیست ؟ بی کلک: تعبیر خواب گوریل ( تعبیر خواب بچه گوریل ، تعبیر خواب گوریل سیاه و بزرگ ، تعبیر خواب گوریل در خانه ، تعبیر خواب غذا دادن به گوریل و.... ) از نظر از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ،…

دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب نشانه چیست ؟

دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب ماهی کوچک و بزرگ چیست ؟ مجله بی کلک: خواب ماهی کوچک و دیدن ماهی بزرگ در خواب از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف…

تعبیر دیدن پول در خواب

دیدن پول در خواب چه تعبیر و نشانه هایی دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب پول ، تعبیر خواب شمردن پول ، گم کردن پول ، پیدا کردن پول در خواب و .... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها…

خواب ازدواج کردن دیدید؟

خواب عروسی و ازدواج کردن چه تعبیر یا پیامدی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب عروسی ( خواب عروسی کردن ، ازدواج با دوست پسر و یا دوست دختر َ، عروسی کردن با مرده ، ازدواج با یک فرد خارجی ، ازدواج با پیرمرد و ... ) از نظر تعبیرکنندگان…

دیدن دلفین در خواب چه تعبیری دارد ؟

دیدن دلفین در خواب نشانه چیست ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب دلفین ( تعبیر خواب دلفین سواری ، صحبت کردن دلفین ، پرواز کردن دلفین ، حمله کردن دلفین ، شنا کردن دلفین ، دلفین مرده و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این…