خانه » تحقیق و پایان نامه

تحقیق و پایان نامه

دانلود مقاله بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استانهای ایران

بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران   __________________________________________________________________________________________________ تعداد صفحات :20 صفحه pdf فونت 14 B Nazanin __________________________________________________________________________________________________ چکیده: پژوهش درباره نحوه ی انتقال قیمت از موضوعاتی است که در حوزه ی اقتصاد کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل انتقال مکانی قیمت به طورکلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی اثرات شهرک‌های صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون

دانلود مقاله ارزیابی اثرات شهرک‌های صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون __________________________________________________________________________________________________ تعداد صفحات :13 صفحه pdf فونت ۱۴ B Nazanin __________________________________________________________________________________________________ چکیده: یکی از سیاست های اساسی دولت ایران در توسعه روستایی، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستا، جلوگیری از مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی به مناطق شهری، کاهش نابرابری های فضایی بین مناطق شهری و روستایی از طریق استقرار …

توضیحات بیشتر »