خانه » تعبیر خواب

تعبیر خواب

خواب ازدواج کردن دیدید؟

خواب عروسی و ازدواج کردن چه تعبیر یا پیامدی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب عروسی ( خواب عروسی کردن ، ازدواج با دوست پسر و یا دوست دختر َ، عروسی کردن با مرده ، ازدواج با یک فرد خارجی ، ازدواج با پیرمرد و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد …

توضیحات بیشتر »

دیدن دلفین در خواب چه تعبیری دارد ؟

دیدن دلفین در خواب نشانه چیست ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب دلفین ( تعبیر خواب دلفین سواری ، صحبت کردن دلفین ، پرواز کردن دلفین ، حمله کردن دلفین ، شنا کردن دلفین ، دلفین مرده و … ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب مارمولک : ۱۸ نشانه و تعبیر دیدن مارمولک در خواب

خواب مارمولک چه نشانه و تعبیری دارد ؟ مجله بی کلک: خواب مارمولک ( مارمولک بزرگ ، مارمولک سبز و خاکستری ، کشتن مارمولک و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم تعبیر خواب مارمولک تعبیرگری می‌گوید: 1- تعبیر خواب مارمولک، مردی است که …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب

دیدن خواب دریا نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک:تعبیر خواب دریا ( دریای آرام ، دریای طوفانی ، خوردن آب دریا ،شنا کردن و غرق شدن در آب دریا و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم تعبیر …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب انگشتر : ۴۷ نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواب

دیدن انگشتر در خواب نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب انگشتر در خواب ( انگشتر طلا ، انگشتر نقره ، حلقه عروسی ، حلقه نامزدی ، هدیه گرفتن انگشتر ، شکستن انگشتر ، دزدیده شدن انگشتر ، گم کردن انگشتر و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب مدفوع : ۲۹ نشانه و معنای دیدن مدفوع در خواب

دیدن خواب مدفوع نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب مدفوع ( مدفوع انسان ، مدفوع حیوان ، مدفوع کردن ، خوردن مدفوع و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم تعبیر خواب مدفوع منوچهر مطیعی تهرانی …

توضیحات بیشتر »

تعبیر و تفسیر دیدن خیار در خواب چیست ؟

دیدن خواب خیار نشانه چیست ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب خیار ( تعبیر خواب خوردن خیار ، خرید و فروش خیار ، پوست کندن خیار ، و …) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب خیار تعبیر خواب خیار سلامتی و انرژی …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب فرش : دیدن فرش در خواب نشانه چیست ؟

دیدن خواب فرش چه تعبیر و تفسیری دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب فرش ( خواب خریدن فرش , فروختن فرش, خواب تابلو فرش , فرش ابریشمی, فرش پشمی , فرش کهنه و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم. تعبیر خواب فرش …

توضیحات بیشتر »

۴۸ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

دیدن خواب بچه نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب بچه ( بچه دختر , بچه پسر , بچه شیرخوار , پیدا کردن بچه , کتک زدن بچه و …) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم تعبیر دیدن …

توضیحات بیشتر »

تعبیر و تفسیر دیدن جنگل در خواب چیست ؟

دیدن خواب جنگل نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟ مجله بی کلک: تعبیر خواب جنگل ( خواب خانه ساختن در جنگل ، تعبیر خواب جنگل سرسبز ، گم شدن در جنگل ، جنگل برفی و … ) معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم تعبیر خواب جنگل …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب قبر : ۵۹ نشانه و تعبیر دیدن قبر در خواب

دیدن خواب قبر نشانه چیست ؟ بی کلک: تعبیر خواب قبر ( تعبیر خواب مقبره ، تعبیر خواب گور ، تعبیر خواب قبرستان ، تعبیر خواب کندن قبر ، تعبیر خواب بیرون آمدن مرده از قبر ، تعبیر خواب ترس از قبرستان ، تعبیر خواب نبش قبر و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، …

توضیحات بیشتر »

تعبیر دیدن خواب سقط جنین : تعبیر و معنی دیدن خواب کورتاژ

تعبیر کورتاژ در خواب چیست ؟ تعبیر خواب سقط بچه بی کلک: تعبیر خواب سقط جنین ( تعبیر خواب سقط جنین عمدی ، تعبیر خواب اجبار به سقط ، تعبیر خواب سقط جنین دیگران ، تعبیر خواب خوردن بچه سقط شده و …. ) از نظر از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب جادوگر : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن جادوگر و جادو در خواب

خواب جادوگر دیدن نشانه چیست ؟ بی کلک: تعبیر خواب جادوگر (تعبیر خواب جادو ، تعبیر خواب جادوی سیاه ، تعبیر خواب جادوگر بودن ، تعبیر خواب زدن جادوگر ، تعبیر خواب جادوگری ، تعبیر جادو شدن و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می …

توضیحات بیشتر »

تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج در خواب

دیدن پا در خواب چه تعبیر و تفسیری دارد ؟ مجله بی کلک : تعبیر دیدن پا در خواب برداشت ها و پیام های مختلفی دارد ما در این مقاله به جزئیات آن از جمله تعبیر خواب پای زخمی و بریده ، خواب پای شکسته ، خواب پای بسته شده و دربند و … می پردازیم تعبیر خواب پا لوک …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب بغل کردن : ۲۴ نشانه و تفسیر بغل کردن در خواب

خواب بغل کردن چه تعبیری دارد ؟ بی کلک: تعبیر خواب بغل کردن (خواب در آغوش گرفتن ، تعبیر خواب بغل گرفتن ، تعبیر خواب بغل کردن همسر ، تعبیر خواب بغل کردن پدر ، تعبیر خواب بغل کردن زن نامحرم و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات …

توضیحات بیشتر »