خانه » روانشناسی » چگونه به یک آدم خوش‌ شانس تبدیل شویم ؟

چگونه به یک آدم خوش‌ شانس تبدیل شویم ؟

‎شانس یک امر تصادفی است یا نوع تفکر و رفتار ما می‎تواند روی بخت و اقبال‎مان تأثیر بگذارد؟

ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ همیشه ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ هستند؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ هستند و اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ هستند ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺁدم هاﯼ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻪ را در اﻃﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ را در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

ریچارد وایزمن، روانشناس بریتانیایی انسان‎های خوش‌شانس و بدشانس را بر اساس ۴ فاکتور کلیدی از هم جدا می‎کند؛ او از ترفندی پرده برمی‎دارد که می‏تواند شانس را بالا ببرد.

چرا بعضی‌‎ها نسبت به بقیه خوش‎ شانس ‏تر هستند؟

اگر تا به حال برایتان پیش آمده که این سوال را از خود بپرسید، بد نیست دوباره به آن فکر کنید. به گفته ریچارد وایزمن انسان‎ها خودشان خوش ‎شانسی یا بداقبالی‎ خود را رقم می ‎زنند.

او که روی نقش شانس در زندگی مطالعه می‎کند می‎گوید مطالعه‎اش یک تحقیق علمی است و به تفاوت‎های میان انسان‎هایی که خودشان را خوش ‎شانس یا بدشانس تصور می‎کنند، می ‎پردازد.

اما نتیجه نهایی چیست؟

شانس یک قابلیت جادویی یا حاصل یک تصادف نیست و کاملا تحت تأثیر نحوه تفکر و رفتار ماست. انسان ها براحتی می توانند به یک آدم خوش شانس تیدیل شوند.

چطور خاطرات بد را فراموش کنیم؟

از آن دسته افراد هستید که می‎دانید کدام کشور قهرمان جام جهانی ۱۹۳۸ شده اما یادتان نمی‎آید ماشین‎‏تان را کجا پارک کرده‎اید؟ این موضوعی است که گروهی از دانشمندان روی آن تأکید دارند؛ این‎که برای داشتن حافظه‎ای قوی‏ تر لازم نیست هر اطلاعاتی را به ذهن بسپاریم.

به عقیده آن‎ها راه رسیدن به این هدف فراموشی گزینشی است. دانشمندان می‎گویند فراموش کردن فواید شگفت‎انگیزی دارد.

اگر حافظه بشر یک حد مشخص داشته باشد، ما حتی به این حد نزدیک هم نشده‏ ایم. ما باید برای فراموش کردن خاطرات بد ؛ فراموش کردن را یاد بگیریم؛ و این کار تنها با تمرین کردن میسر می شود ، با تکرار به مرور می توانیم خاطرات بد و منفی را از ذهنمان پاک کنیم.

چگونه شاد‌تر باشیم؟

شادی نتیجه توقع شماست. انسان می تواند در هر زمان و هر موقعیتی احساس شادی کند. نوع نگرش شما به زندگی نقش مهمی در شاد بودن شما دارد. پس سعی کنید در هر مقطع زندگی در کنار تمام مشکلات شاد باشید.

همچنین سعی کنید به مدت یک یا دو هفته در ساعت مشخصی به رختخواب بروید و تلاش کنید که به هیچ‌ وجه پس از آن ساعت بیدار نمانید.

آیا این کار تغییری در خلق‌ و‌ خوی شما ایجاد کرد؟ اگر چنین بود تلاش کنید برای همیشه از این برنامه خواب پیروی کنید. کم‌کم شب زود خوابیدن عادت‌تان می‌شود و احساس شادکامی به سوی شما باز‌می‌گردد.

حالا نوبت رسیدن به خوش شانسی ست. ما را در ادامه مقاله همراهی کنید تا به یک آدم خوش شانس تبدیل شوید. برای رسیدن به خوش شانسی باید از چهار مرحله عبور کرد.

مراحل رسیدن به خوش شانسی

آدم‎هایی که از نظر ما “خوش ‎شانس”هستند، در واقع به خوبی از عهده انجام این چهار مورد برآمده‎اند:

1- استفاده از فرصت‎های تازه

آن‎هایی که خودشان را خوش ‎شانس می‎دانند، این توانایی را دارند که به موقع فرصت‎ها را به چنگ آورند و از آن‎ها استفاده کنند. این افراد از هر راه جدیدی که جلوی پایشان باز می‏ شود استقبال می‎کنند و در آن مسیر قدم برمی‎دارند.

وایزمن می‎گوید، انسان‎های بدشانس درست برعکس عمل می‏ کنند: ” این آدم‎ها به برنامه یکنواخت خود عادت کرده‎اند و حتی اگر فرصتی برایشان پیش بیاید، از رفتن به سمت آن می‎ترسند.”

۲- پیروی از حس ششم

به جنبه‎های مثبت نگاه کنید و دنباله ‎روی حس درونی خود باشید. پیروی از حس ششم از جمله راه‎های اصلی برای به چنگ آوردن فرصت‎های تازه است؛ کاری که خوش‏ شانس‎ها از انجامش ابایی ندارند. اگر چیزی به نظرشان خوب بیاید، با اعتماد به حس درونی خود جلو می‏روند.

اما بدشانس‏ها به شکل ذاتی بیش از حد به یک موضوع فکر و آن را تجریه و تحلیل می‏ کنند؛ چیزی که در نهایت به ضررشان تمام می‎شود.
وایزمن می‏گوید: “زمان زیادی طول می‏ کشد تا به نتیجه برسند و فکر کردن‎ هم خیلی به آن‎ها کمک نمی‎کند.” انتظارات مثبت می‏ تواند به نتایج مثبت منجر شود.

۳- در انتظار موفقیت

از آنجایی که آدم‎های خوش ‎شانس خوش ‎بین هم هستند، انتظار دارند در همه کارها موفق شوند. وایزمن می‏ گوید: “این دسته از افراد انتظار دارند همه کارهایشان نتیجه بدهد و این طرز فکر باعث می‎شود پیش‎ بینی ‎شان درست از آب درآید.”

این رویکرد البته همیشه هم جواب نمی‎دهد اما داشتن تفکر مثبت به آن‏ها این قدرت را می‏ دهد که حتی در شرایط سخت هم ناامید نشوند.
این ویژگی آن‏ها علاوه بر این باعث می‎شود برای دیگران جذاب باشند.

در آدم‎های بدشانس اما، این بدبینی است که کنترل را در دست می‏ گیرد. وایزمن در مورد این دسته از افراد می‎گوید: ” آدم‎ها معمولا از آن‎ها دوری می‏ کنند چون بیشتر مواقع دلمرده وغمگین هستند.” انسان‎های خوش ‎شانس تفکر مثبت خود را حفظ می‏ کنند تا شانس بدشان به خوش‏ شانسی تبدیل شود.

۴- حفظ تفکر مثبت

حفظ تفکر مثبت کلیدی‏ ترین نکته به حساب می‏ آید. اتفاقات بد برای همه می ‏افتند اما آدم‏های خوش ‎شانس این توانایی را دارند که دوباره روی پای خود بایستند. آن‎ها از تجربیات خود درس می‏ گیرند و ادامه می‏ دهند. چنین رویکردی حتی می‏ تواند بدشانسی را به خوش ‎شانسی تبدیل کند.

اما آن‎هایی که خود را بداقبال می‏ دانند، حتی با کوچک‏ترین مسأله منفی کاملا به هم می ‏ریزند. آن‎ها مطمئنند که آینده‎ای تیره و تار انتظارشان را می‏ کشد و تلاش کردن هیچ فایده‎ای ندارد. خوش‏ شانسی‏ های خود را بشمارید تا نگرشی مثبت پیدا کنید.

می‎خواهید خوش ‎شانس باشید؟

خوش ‎بختانه هنوز هم امید هست. ریچارد وایزمن می‏ گوید با به‎کارگیری چند تکنیک مشخص هر کس می‏ تواند مثل افراد خوش ‎شانس فکر و رفتار کند.

یکی از این راهکارها، داشتن یک “دفترچه شانس” برای ثبت اتفاقات مثبت روزانه است: “هر بار که خوش ‎شانسی می‎آورید یا اتفاق مثبتی برایتان می‏ افتد ، هر چقدر هم کوچک به نظر بیاید، آن را یادداشت کنید.”این کار به کاهش انرژی‎های منفی و توجه‎ به جنبه‏ های مثبت زندگی کمک می‏ کند.

شکی نیست که گاهی اوقات اتفاقاتی برایمان می ‏افتد که خارج از کنترل ماست، اما داشتن یک “دفترچه شانس” کمک می‎کند انعطاف‎ پذیرتر باشیم. وایزمن می ‏گوید این تکنیک فورا نتیجه نمی‏ دهد و تأثیرش بعد از حدود یک هفته آشکار خواهد شد.

 

.

مطلب پیشنهادی

زنان دلبر و مردان قهرمان هر دو در عذابند

در مجله اینترنتی بی کلک بخوانید : باورهاي بسيار رايج و البته دمده اي در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.