تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دانلود کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آلبرت تن آیک اومستد

دانلود کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آلبرت تن آیک اومستد   کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آلبرت تن آیک اومستد

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

  نام کتاب: تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نویسنده: آلبرت تن آیک اومستد

مترجم: محمد مقدم

انتشارات: علمی و فرهنگی

سال نشر: 1383

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 797 صفحه

فرمت: PDF

حجم: 30.3 مگابایت

  کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی به معرفی و شرح شاهنشاهی هخامنشی اختصاص دارد. به همین دلیل، نخست مولف پیدایی و ظهور مادها و پارس‌ها را توضیح می‌دهد. در پی آن، منابع مرتبط با تاریخ پادشاهان هخامنشی را معرفی می‌کند. آن‌گاه، به تفصیل شیوه حکمرانی کوروش هخامنشی را با اشاره به کردارها و رفتارهای وی بیان کرده، چگونگی غصب تخت پادشاهی هخامنشی به دست یکی از مغان و وقایع و رویدادهای مرتبط با آن را تحت عنوان یک دهه بحران باز می‌گوید. حکمرانی داریوش و کشورگشایی‌های او، کینه‌ورزی داریوش با آتنی‌ها و چگونگی تقسیمات کشوری در سازمان‌های اداری هخامنشیان از دیگر مطالبی است که در پی می‌آید. لشکرکشی بزرگ خشایارشا با اشاره به سلطنت دیگر پادشاهان این سلسله و فرجام آن‌ها همچنین توصیف دربار شاهان هخامنشی و معرفی دین کهن ایرانیان از مباحثی است که در کتاب به تفصیل از آن سخن رفته است. بخشی از کتاب به معرفی کاخ‌های هخامنشی و هنر و تمدن و فرهنگ ایرانیان آن روزگار، نیز گستره شاهنشاهی ایران در زمان حکومت پادشاهان هخامنشی اختصاص دارد. نویسنده در مقدمه کتاب پس از توضیحی درباره تاریخ هخامنشی و کتاب‌های نوشته شده در این موضوع نوشته است، هدف واقعی این کتاب عرضه داشتن فرهنگ، یا اگر بهتر بگوییم فرهنگ‌هاست. زیرا تاریخ هخامنشی یک صحنه افسون‌آمیز از شهر‌گری‌های گوناگون در پایگاه‌های مختلف پرورش و تحول است و همه را در حال در هم آمیختن از نظر می‌گذراند. در سراسر تاریخ جهان از چنین آمیزشی صحنه‌ای روشن کننده‌تر و آموزنده‌تر پیدا نمی‌شود. داستان شاهنشاهی هخامنشی که موضوع این کتاب است داستان بسیار کهن تاریخ ایران و فرهنگ آن است. خواننده خواهد دید که تاریخ ایران در این کتاب از نظر دیگری بیان شده است. نویسنده دانشمند این کتاب از کارشناسان به اصطلاح آشور‌شناسی بود و چنان‌که از نظرهای او در این کتاب و در دو کتاب دیگرش «تاریخ آشور» و «تاریخ فلسطین و سوریه» و همچنین در کتابی که درباره « عیسی در پرتو تاریخ» نوشته پیداست. سنت شرق‌شناسی و تاریخ‌نویسی اروپایی و آمریکایی را که هدف اصلی آن این است که داستان‌های کتاب مقدس را تاریخی جلوه دهد حفظ کرده است ولی از سوی دیگر در این کتاب مواد بسیار و آگاهی‌های بسیار تازه برای آشنا شدن با تاریخ هخامنشی گرد آمده که آگاهی از آن‌ها برای کسی که به اصل انگلیسی آن دسترسی ندارد بسیار سودمند خواهد بود. تاریخ باستان، بنیادگذار کورش، اردوگاه پارسیان، کمبوجی و گشودن مصر، پیامبر زردشت، مشکلات مرز یونان، قانون گذار نوین، تخت جمشید، شاه خورده فروش، راه‌های بغان، قصه‌ها و داستان‌های شرقی، باز گرفتن نیل، فیلیپ و آغاز جهادو اتحادیه دلوس بر ضد پارس عنوان تعدادی از فصل‌های کتاب‌ محسوب می‌شوند.]]>

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.