تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ساده ترین و بهترین روش یادگیری جدول ضرب

ترفندهای آموزش جدول ضرب به کودکان

بیشتر کودکان در یاد گیری جدول ضرب مشکل دارند. والدین نیز فکر می کنند که باید کودکان خود را در این کار یاری کنند.

به هرحال همه این کودکان نیاز دارند مهارت های ضرب را به خوبی یاد بگیرند تا در دوران مدرسه و زندگی خود از آن استفاده کنند.

برای این کار شما نیاز به زمان، استراتژی و صبوری دارید. در این مقاله ترفندهایی را برای آموزش جدول ضرب بیان خواهیم کرد.

ضرب عدد 9

انگشتان دست را در مقابل خود بگیرید.

برای ضرب 3*9، از سمت چپ، انگشت سوم دست خود را خم کنید. (برای ضرب 4*9، از سمت چپ، انگشت چهارم خود را خم کنید)

خوب اکنون قبل از انگشت خم شده، دو عدد انگشت و بعد از انگشت خم شده 7 عدد انگشت قرار دارد پس جواب ضرب 27 است.

این تکنیک برای ضرب عدد 9 کاربرد دارد.

ضرب عدد 11

قانون اول: برای ضرب عدد 11 در هر کدام از اعداد یک تا 9، کافیست عدد ضرب شده رو دو بار بنویسید .

به عنوان مثال : 11*9=99

قانون دوم: برای ضرب اعداد دو رقمی در 11 از این روش استفاده کنید:

این روش فقط برای اعداد دو رقمی کاربرد دارد.

به عنوان مثال ضرب عدد 11*18 رو نظر بگیرید. 1 و 8 را با فاصله ای کنار هم بنویسید. 1 –8

8 و 1 را با هم جمع کنید و در جای خالی بنویسید. جواب 198

یک مثال دیگر : 11*12

1—2

2+1=3

132

ضرب اعداد 6 تا 9 با انگشتان دست:

مرحله ی اول:

همان طور که در شکل می بینید انگشتان خودتان را مقابل خود بگیرید. در هر دست به هر کدام از انگشتان عدد 6 تا 10 رو بدید.

مرحله ی دوم:

عددی رو برای ضرب انتخاب کنید. به عنوان مثال 7*8

نوک انگشتانی را که اعداد مورد نظر را دارند مقابل هم قرار دهید. در این مثال یعنی نوک انگشت دوم از سمت چپ که عدد 7 را دارد و نوک انگشت سوم از دست راست که عدد 8 را دارد مقابل هم قرار دهید.

تعداد انگشتانی که به هم متصل شده اند و اعداد پایینی آن ها را بشمارید. خوب در این مورد مثال می شود 5 انگشت. 5 را در 10 ضرب کنید می شود 50.

حالا تعداد انگشتان بالایی را در هم ضرب کنید یعنی سه انگشت در سمت چپ و دو انگشت در سمت راست. 2*3 می شود 6.

دو عدد حاصله را با هم جمع کنید یعنی 6+50

ضرب مورد نظر میشه 56.

مثال دیگر:

ضرب عدد 6*7:

خوب تعداد انگشتانی که همدیگر رو لمس می کنند می شود 3 انگشت. 4 انگشت در دست چپ و 3 انگشت در دست راست باقی می ماند. اونها رو در هم ضرب کنید می شود 12. خوب حالا 30 رو با 12 باید جمع کنید. جواب می شود 42.

بهترین و ساده ترین روش یادگیری لغت زبان انگلیسی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.