خانه » اس ام اس » جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

Le bonheur c’est parfois de regarder la vie autrement

خوشبختی، گاهی…
جور دیگر به زندگی نگاه ڪردن است

On dit souvent que l’on récolte ce que l’on sème, alors semons ces graines, de sorte à en récolter le meilleur

اغلب میگن ما چیزی رو برداشت میڪنیم ڪه میڪاریم پس این بذرها رو طوری بڪاریم ڪه بهترین رو ازش برداشت ڪنیم

Soyez celui qui vous coupe les cheveux et vous dit
“Regarde ce que tu finis avec
Ce sont plusieurs milliers d’espoirs de Benny Adam! “

یکیم باشه تا موهاتو خواستی کوتاه کنی بهت بگه:
«‌یک‌دم نگاه کن که چه بر باد می‌دهی
چندین هزار امید بنی ‌آدم است این!»

N’attendez personne sur le chemin que vous marchez
S’il le fait, il l’obtiendra pour lui-même..

در راهی ڪه قدم میزنی، منتظرِ ڪسی نباش
اگه ڪارش بیفته خودشو میرسونه بهت!

Il fait nuit..
ton rêve lointain s’approche..

شب است
رویای دوردست تو،نزدیڪ میشود

Parfois on a juste besoin d’une main, d’un silence et surtout une personne qui comprend ce silence

گاهی آدم واقعا نیاز به یڪ دست داره، به یڪ سڪوت و بخصوص به آدمی ڪه این سکوت رو بفهمه

Faut-il partir ? Rester ? Si tu peux rester, reste; Pars, s’il le faut

باید رفت؟ ماند؟
اگر میتوانی، بمان. اگر لازم است برو
– شارل بودلر

Je veux quelqu’un qui
n’appartient qu’à moi

من ڪسی رو میخوام
ڪه فقط متعلق به من باشه

جملات زیبای فرانسوی همراه با ترجمه

Je tourne en rond dans mes veines coulées du sang,

mon corps est en deuil des cellules mortes chargeant tes souvenirs gris moi, je suis enterré en moi

دارم با جریان خونم، میان خودم میچرخم، تنم سوگوار سلول های مرده ایست ڪه خاطرات خاڪستری تو را حمل میڪنند
من..
میان خودم
دفن شده ام ?

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.