تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دیدن دلفین در خواب چه تعبیری دارد ؟

دیدن دلفین در خواب نشانه چیست ؟

مجله بی کلک: تعبیر خواب دلفین ( تعبیر خواب دلفین سواری ، صحبت کردن دلفین ، پرواز کردن دلفین ، حمله کردن دلفین ، شنا کردن دلفین ، دلفین مرده و … ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم .

Image result for ‫دیدن دلفین در خواب‬‎

تعبیر خواب دلفین

 • از آنجایی که دلفین ها حیوانات شاد و بازیگوشی هستند، تعبیر دیدن دلفین درخواب نیز نماد لذت و احساسات مثبت و شادی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب دلفین به شما میگوید که هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن دلفین در خواب تان نمادی از راهنمایی روحی، تفکر، ملاحظات ذهنی و اعتماد احساسی است.
 • تعبیر خواب دلفین شما را تشویق می کند که از ذهن خود به خاطر ظرفیت عالی اش و حرکت به سمت بالا در زندگی، استفاده کنید.
 • دیدن دلفین در خواب نمایانگر تمایل و توانایی شما برای کشف احساساتتان و حرکت در مسیر احساساتتان است

تعبیر خواب دلفین سواری

 • تعبیر خواب دلفین سواری به شما میگوید که در زندگی بسیار خوش بین هستید و در شرایط نامناسب و سخت به راحتی نا امید نمی شوید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب اینکه سوار یک دلفین هستید بیانگر خوش بینی و نوع دوستی اجتماعی شماست

تعبیر نجات دادن دلفین در خواب

 • تعبیر خواب نجات دادن یک دلفین این است که به دنبال یک تغییر مثبت در زندگی کاری و زناشویی هستید.

تعبیر خواب صحبت کردن با دلفین

 • صحبت با دلفین در خواب تعبیرش این است که به دنبال ارتباط با محیط اطراف هستید.

تعبیر خواب حمله کردن دلفین

 • تعبیر خواب حمله کردن دلفین نشان دهنده آمادگی شما برای مقابله با هرگونه سختی است.

تعبیر خواب پرواز کردن دلفین

 • تعبیر خواب پرواز کردن دلفین به این معنی است که شما باید درباره رازی که می دانید با دیگران صحبت کنید.

تعبیر خواب شنای دلفین و کوسه

 • اگر در خواب دیدید که دلفین با کوسه شنا می کند تعبیر این خواب میگوید در وضعیتی هستید که به دلیل مشکلات زندگی احساس خطر زیادی می کنید.

تعبیر خواب شنای دلفین با نهنگ

 • تعبیر خواب شنای دلفین با نهنگ این است که کسی در زندگی از شما حمایت می کنید و در واقع از شما محافظت می کند.

تعبیر بازی دلفین ها در خواب

 • تعبیر خواب بازی دلفین ها در خواب نشان دهنده رابطه دوستانه و شادی است که در زندگی دارید و از آن لذت می برید.

تعبیر خواب دلفین مرده

 • تعبیر دیدن دلفین مرده در خواب ناامیدی و خستگی از اطرافیانتان است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب دلفین مرده این است که حس یاس و ناامیدی دارید. شما حس می کنید که متصل نیستید

تعبیر خواب بچه دلفین

 • اگر در خواب بچه دلفین دیدید تعبیرش این است که شما بسیار ضعیف شده اید و نیاز به تغذیه و شادی درونی دارید و با تغییر نوع نگرش در زندگی سعی می کنید مسیر پیشرفت را طی کنید.

تعبیر دیدن دلفین سفید در خواب

 • دلفین سفید در خواب نشان دهنده حیا و نجابت است و تعبیر این خواب به شما میگوید که شما راه سعادت را به خوبی می شناسید و در مسیر آن در حرکتید.

تعبیر دیدن دلفین صورتی در خواب

 • تعبیر دیدن دلفین صورتی در خواب عشق، شادی و مهربانی است.

تعبیر دیدن دلفین سیاه در خواب

 • تعبیر دیدن دلفین سیاه در خواب خبر از بیماری میدهد.

تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.