تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب مدفوع : ۲۹ نشانه و معنای دیدن مدفوع در خواب

دیدن خواب مدفوع نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله بی کلک: تعبیر خواب مدفوع ( مدفوع انسان ، مدفوع حیوان ، مدفوع کردن ، خوردن مدفوع و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫تعبیر خواب مدفوع‬‎

تعبیر خواب مدفوع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
1- تعبیر خواب مدفوع، رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده درهای ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند .

ابن سیرین می گوید :
2- تعبیر دیدن غایط ( مدفوع ) در خواب رهایی از غم و رنج است
3-اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، نشانه آن است که تمایل به لواط کردن ( همجنسبازی ) داری.

مجلسی رحمه الله علیه میگوید :
4-دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود .

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:
5-تعبیر دیدن مدفوع در خواب ، مال حرام است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
6-تعبیر خواب مدفوع پـول و گرایش به پوچ گرایی است
7-دیدن خواب مدفوع نوزاد روی تخت نشانه امتیاز بزرگی نصیبتان میشود
8-خواب هر نوع مدفوع دیگر نشانه آنست که هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
9-دیدن یا دست زدن به مدفوع در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. ( منفی بودن زندگی تان را رها کنید. )
10-طبق نظر فروید، دیدن مدفوع در خواب مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول/مسائل مالی یا عملکرد های تهاجمی است.
11-تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع ، نگرانی تان در مورد مسائل مالی و امنیت مالی است


دیدن مدفوع حیوان در خواب

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:
12-تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد،
13-دیدن مدفوع حیوان و جانوران درنده در خواب نشانه مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

ابن سیرین می گوید :
14-تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، در خواب نشانه مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
15-تعبیر خواب مدفوع حیوانات به شما میگوید منفعتهای بزرگ براحتی نصیب شما می شود .


تعبیر خواب مدفوع کردن

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم
16-تعبیر خواب مدفوع کردن نشانه از غم رها شدن است .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
17-تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است
18-تعبیر خواب مدفوع کردن کسی روی شما بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج میبرید
19-تعبیر خواب اینکه شما قادر به مدفوع کردن نیستید بیانگر این است که نمیتوانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )
20-اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، نشانه آنست که باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.
21-اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، نشانه آنست که زنش را طـلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد


تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
22-تعبیر خواب خوردن مدفوع ، این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام ، مال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب آلوده شدن در مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
23-اگر ببینی همه بدن خودت را آلوده به مدفوع کرده‌ای، تعبیر ، آنست که مرتکب گناهی خواهی شد

جابر مغربی نیز می‌گوید:
24-اگر در خواب ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت در آن آلوده شده است ، تعبیر ، آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آوری،
25-اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع آلوده و غرق شده‌ای، تعبیر ، آنست که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.
26-اگر در خواب ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و تمام بدنَت آلوده به مدفوع شده است، نشانه آنست که اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین نیز می‌گوید:
27-اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
28-اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است،و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )
29- اگر کسی در خواب ببیند که بدن و لباسهایش را در مدفوع و نجاست آلوده کرد، تعبیرش این است که مرتکب جرم و گناهی میشود


تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.