تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

درمان بیماری های انگلی در حیوانات اهلی با وتاویت سی (AD۳EC)

ترکیبات دارو vetavit (AD3EC)

هر میلی لیتر دارو حاوی
ویتامین A 50000 واحد بین المللی
ویتامین D3 25000 واحد بین المللی
ویتامین E 30 میلی گرم
ویتامین c 100میلی گرم

تاثیر مثبت وتاویت سی (AD3EC)

ویتامین های A، D3، E از ویتامین های محلول در چربی و ویتامین C از گروه ویتامین های محلول در آب می باشندکه نقش های بسیار موثری در حفاظت و نگهداری و افزایش سطح ایمنی و مقاومت بدن ایفا می کند.

ویتامین A :

در محافظت از بافت های پوششی و مخاطی اندام های بدن نقش دارد و از نفوذ عوامل بیماریزا در این اندام ها جلوگیری می کند. این ویتامین ها در رشد استخوان ها، بینایی، باروری و روند اسپرماتوژنز و مقاومت حیوانات نقش اساسی دارد.

ویتامین D3:

در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث افزایش و بهبود جذب کلسیم و فسفر از روده می گردد و در تنظیم دفع این دو عنصر از کلیه نقش مهمی دارد. این عنصر در شکل گیری استخوان ها نقش اساسی دارد.

ویتامین E :

از یک طرف به عنوان آنتی اکسیدان به خصوص در اکسیداسیون چربی ها و افزایش عمر بیولوژیکی اسیدهای چرب غیر اشباع و از طرف دیگر نقش مهمی در افزایش مقاومت بدن، رشد و باروری دارد.

ویتامین C :

با شرکت در واکنش های اکسیداسیون و احیا و دخالت در سنتز هورمون های استروئیدی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری های عفونی، مسمومیت ها و استرس می شود ، و در تقویت پاسخ ایمنی از راه محافظت از ماکروفاژها هنگام فاگوسیتوز نقش اساسی دارد. و در تسریع التیام زخمها و انجام فعالیت طبیعی اسد فولیک بسیار پراهمیت است.

موارد مصرف دارو وتاویت سی (AD3EC) :

  1. مکمل ویتامینی در حیوانات جوان ، مسن و مولد ها خصوصا در طی آبستنی و شیرواری گاو و گوسفند(حیوانات اهلی)
  2. برای درمان و پیشگیری از کمبود ویتامین های A، D3، E و C
  3. درمان کمکی برای نیاز اضافی به ویتامین ها در دوران بارداری، شیردهی و دوران بهبودی
  4. افزایش مقاومت نسبت به عفونت ها و بیماری های دوران پرورش و همچنین موارد مسمومیت، آلرژی ، بیماری های انگلی ، ناباروری، نازایی ناشی از سوء تغذیه و کیست های تخمدانی در حیوانات اهلی

تزریق دارو وتاویت سی (AD3EC) به چه صورت است

  1. تزریق این دارو به صورت عضلانی است.
  2. گاو واسب :30_5 میلی لیتر
  3. گوساله ، کره اسب و گوسفند:10_5 میلی لیتر
  4. سگ : 6_1 میلی لیتر
  5. گربه :1_0/5 میلی لیتر
  6. بره :5_2 میلی لیتر

محل نگهداری vetavit (AD3EC)

در دمای (25_15) درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.