تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

وحشی بازداشت شد!

تنهای وحشی بازداشت شد!

پسر شروری که به دلیل جراحت بسیار شدید در درگیری پی در پی خیابانی صورتش قابل شناسایی نبود در آخرین نزاع خود توسط ماموران امنیت تهران بزرگ دستگیر شد. شامگاه یکشنبه ۲۲ دی ماه امسال، یک مورد درگیری خونین میان اراذل معروف و خطرناک تهران در…