تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

وجود خون در مدفوع

دانستنی های پولیپ روده بزرگ

شرح بیماری: پولیپ روده بزرگ،توده ای در روده بزرگ یا راست روده است که منشاآن پوشش داخلی روده بزرگ است.این توده ها غالباغیرسرطانی هستند ولی اگر درمان نشوند،ممکن است به سرطان روده بزرگ تبدیل شوند. علایم بیماری: این بیماری معمولا بدون…