تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واکنش های جنسی

ارگاسم هم زمان در رابطه جنسی!؟

این تصور که رسیدن همزمان زن و مرد به اُرگاسم خوب است، کاملاً اشتباه است. سوءتعبیرهای بسیاری درمورد موضوع ارگاسم همزمان وجود دارد. ارگاسم همزمان به حالتی گفته می‌شود که زن و مرد در یک زمان به ارگاسم و اوج لذت جنسی می‌رسند. بدیهی است…