تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واکنش حساسيتي به چسب مژه

عوارض طبيعي مژه‌هاي مصنوعي

خانمي تماس گرفتند و گفتند که به اتفاق دخترشان براي رفتن به يک عروسي از مژه مصنوعي و چسب مخصوصش استفاده کرده‌اند و بعد از مهماني با کندن اين مژه‌ها دچار ريزش شديد مژه‌ شده‌اند... اين خانم مي‌خواستند بدانند چرا مژه‌هايشان ريخته و آيا اميدي…