تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واکسن هایی برای خیانت زناشویی

چگونه از خیانت همسرمان جلوگیری کنیم؟

چه فضا و شرایطی باعث خیانت زنان می‌شود؟ آیا مردان می‌توانند طوری رفتار کنند که احتمال خیانت زنان را به کمترین حد برسانند؟ مردان چگونه می‌توانند فضای زندگی را چنان بسازند که خیانت ناممکن شود و زنان هیچ میلی و نیازی به خیانت نداشته…