تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واکسن ذات الریه

دلیل بزرگ شدن طحال در افراد

طحال، عضوی ۲۵۰ گرمی و به اندازه مشت بسته انسان است که از دستگاه لنفاوی محسوب می شود و زیر قفسه سینه و سمت چپ بدن قرار گرفته است. این عضو کوچک و نرم در دوران جنینی، وظیفه خون سازی را به عهده دارد، اما پیش از تولد نوزاد این وظیفه مهم را به…