تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واکسن ایدز

برخی پرسش ها و پاسخ ها درباره ایدز

آلودگی به ویروس ایدز و بیماری ایدز چیست؟ بیماری ایدز مرحله نهایی آلودگی به ویروس ایدز است و ممكن است بین 10تا 17سال پس از آلودگی با ویروس ایدز اتفاق افتد. افراد آلوده به ویروس ایدز سال ها بدون داشتن علامت زندگی می كنند و آلودگی را منتقل…