تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واقعیت را پذیرفتن

تبدیل یک روز بد به یک روز خوب

اولویت بندی دلایل بسیاری ممکن است وجود داشته باشد که شما روز خوبی نداشته باشید. معمولا به خاطر آن است که شما با کمبود وقت مواجهید. بهتر است به جای ترسیدن از انبوه کارها، اولویت بندی کنید و کارهای متفرقه غیر مهم را از لیست کارهای روزانه…