تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

واحدپول

چهار کليد براي ثروتمند شدن

چه کاري را بهتر از هر کسي انجام مي دهيد؟چه کاري را اگر شما انجام دهيد سود زيادي نصيب سازمان شما مي شود؟  کليد اول تخصص عبارت است از توانايي شما در بکار بستن استعدادتان آنهم در قسمتي حياتي که براي شما يا مشتريان تان ارزشمند است. انتخاب…