تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هیپوگلیسمی

عوارض دیابت کنترل‌ نشده چیست؟

درباره نحوه و میزان اطلاع‌رسانی درخصوص بیماری‌ها، اختلاف‌نظری کلی وجود دارد. بعضی‌ها معتقدند این حجم اطلاعات در دسترس نه‌تنها کمکی به مخاطبان نمی‌کند؛ بلکه در اختیار قرار دادن ریزترین جزئیات درباره بیماری‌ها نوعی ترس و نگرانی عمومی ایجاد…