تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هویت جنسی

دانستنی های اختلال هویت جنسی

جنسیت – مرد یا زن بودن – یک عامل اساسی است که به فرد در ساختن شخصیت انفرادی و حس وی نسبت به خودش کمک می کند. اختلال هویت جنسی ، شرایطی است که در آن حالت یک مرد یا یک زن خودش را قویا" به عنوان جنس مخالف خویش شناسایی می کند و خود را متعلق به…