تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هوش

آیا تبلت کودکان را باهوش میکند

 نمی‌دانیم میانگین هوش کودکان نسل ما با میانگین هوش بچه‌های امروزی چقدر تفاوت دارد. اما بدیهی است که فراوانی نعمت به بچه‌های امروزی مهارت‌هایی را یاد می‌دهد که نسل ما در سال‌های جوانی و میانسالی هم از پس آموختن‌شان برنمی‌آید. تکنولوژی با…

تست هوش لوزی های اعداد

با دقت در شکل زیر لطفا بگویید چه عددی به جای علامت سوال در لوزی آخری باید جایگزین کرد. . . . . . . . . . . . پاسخ: همانطور که در شکل مشخص است در همه لوزی ها یک رابطه صادق است: تفاضل اعداد…