تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

هوای نفس

دلیل فراموش کردن مرگ توسط انسان ها

مرگ رویدادی که  لاجرم در زندگی هر موجود زنده ای از جمله انسان رخ خواهد داد و تمام انسانها  در مواجه شدن با آن اتفاق نظر دارند اما نکته قابل توجه این است که چگونه بدان آگاه و چگونه از از آن غافلیم؟ عوامل آگاهی‌بخش در بیان حضرت امیر(علیه…